ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 52887, Fide: 25877534

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 896 0
2020B 896 0
2020A 896 8
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι