ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 52887 | Fide: 25877534 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 896 0
2023B 896 0
2023Α 896 0
2022B 896 0
2022A 896 0
2021B 896 0
2021A 896 0
2020B 896 0
2020A 896 8
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι