ΣΔΟΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/1986, ΕΣΟ: 52888, Fide: 42116279

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι