ΤΣΑΚΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 52891 | Fide: 25863690

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι