ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 52896, Fide: 42116970

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 6
2020A 847 7
2019B 884 8
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι