ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 52896 | Fide: 42116970 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 903 0
2023Α 903 5
2022B 847 6
2022A 889 2
2021B 837 3
2021A 830 0
2020B 830 6
2020A 847 7
2019B 884 8
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι