ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 52897 | Fide: 42112885 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 961 0
2023Α 961 0
2022B 961 0
2022A 961 0
2021B 961 0
2021A 961 0
2020B 961 0
2020A 961 7
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -