ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52898 | Fide: 25877950 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 943 14
2022B 901 0
2022A 901 0
2021B 901 0
2021A 901 0
2020B 901 0
2020A 901 6
2019B 841 5
2019A 855 5
2018B - 0
Παλαιότερα -