ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 52899, Fide: 42118581

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -