ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 52905 | Fide: 42117704

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι