ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 52906 | Fide: 42120071 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -