ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 52926 | Fide: 25887386

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 7
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -