ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52928, Fide: 42122554

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1248 11
2021A 1122 0
2020B 1122 6
2020A 1081 14
2019B 847 18
2019A 830 11
2018B - 0
Παλαιότερα -