ΜΠΕΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 52939 | Fide: 25892274 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1076 0
2023B 1076 0
2023Α 1076 0
2022B 1076 0
2022A 1076 0
2021B 1076 0
2021A 1076 0
2020B 1076 0
2020A 1076 0
2019B 1076 8
2019A 1084 11
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι