ΝΤΕΛΛΑ ΠΟΥΠΠΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 52946, Fide: 42128366

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι