ΝΤΕΛΛΑ ΠΟΥΠΠΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 52947 | Fide: 42125901 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 2
2022B - 2
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -