ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 52949, Fide: 42123461

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -