ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 52950, Fide: 42108624

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -