ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 52952, Fide: 42106745

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -