ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 52954, Fide: 42113954

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -