ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 52965 | Fide: 42116058 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1179 0
2023Α 1179 0
2022B 1179 0
2022A 1179 0
2021B 1179 0
2021A 1179 0
2020B 1179 0
2020A 1179 11
2019B 1103 4
2019A 1052 20
2018B - 0
Παλαιότερα -