ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/1978, ΕΣΟ: 52970 | Fide: 42119383 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1375 12
2023B 1355 2
2023Α 1363 14
2022B 1404 12
2022A 1398 28
2021B 1251 0
2021A 1251 0
2020B 1251 0
2020A 1251 9
2019B 1281 7
2019A 1225 9
2018B - 0
Παλαιότερα -