ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 52974, Fide: 42129648

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -