ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1998, ΕΣΟ: 52977, Fide: 42135370

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -