ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 52978 | Fide: 42115663 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1045 0
2023Α 1045 4
2022B 1008 4
2022A 976 7
2021B 910 4
2021A 830 0
2020B 830 6
2020A 848 9
2019B 875 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -