ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/1998, ΕΣΟ: 52986, Fide: 42118999

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -