ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 52999, Fide: 42134200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι