ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 53003 | Fide: 42114381 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1145 0
2023Α 1145 6
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι