ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 53003 | Fide: 42114381

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι