ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/1984, ΕΣΟ: 53009 | Fide: 42119553 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1171 0
2022B 1171 0
2022A 1171 2
2021B 1193 0
2021A 1193 0
2020B 1193 0
2020A 1193 1
2019B 1199 24
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -