ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53010, Fide: 42128145

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 928 0
2021A 928 0
2020B 928 0
2020A 928 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι