ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53010 | Fide: 42128145 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 993 0
2023B 993 0
2023Α 993 1
2022B 949 0
2022A 949 4
2021B 928 0
2021A 928 0
2020B 928 0
2020A 928 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι