ΒΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 53011 | Fide: 42114977 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 964 0
2022A 964 0
2021B 964 10
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -