ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 53015, Fide: 42119090

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -