ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1978, ΕΣΟ: 53017 | Fide: 42118840 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1119 2
2021B 1111 1
2021A 1114 0
2020B 1114 0
2020A 1114 0
2019B 1114 0
2019A 1114 5
2018B - 0
Παλαιότερα -