ΤΑΡΑΜΠΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53019 | Fide: 42115639 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 1
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -