ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 53021 | Fide: 25890492 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 815 8
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 1
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -