ΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/1987, ΕΣΟ: 53024 | Fide: 42118875

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -