ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/1977, ΕΣΟ: 53025 | Fide: 42119545 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 991 0
2021B 991 0
2021A 991 0
2020B 991 0
2020A 991 6
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι