ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53029 | Fide: 42127947 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1099 13
2023Α 927 8
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -