ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53030 | Fide: 42121051 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 922 2
2023B 934 1
2023Α 876 8
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -