ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53030, Fide: 42121051

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -