ΜΕΣΧΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 53034 | Fide: 42117275

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι