ΔΑΡΔΟΥΜΑ ΖΩΗ

Η/Γ: 09/1990, ΕΣΟ: 53037, Fide: 42119901

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 938 0
2021A 938 0
2020B 938 3
2020A 906 6
2019B 856 0
2019A 856 8
2018B - 0
Παλαιότερα -