ΚΟΥΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 53038 | Fide: 42119928 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1013 8
2023Α 1042 6
2022B 1066 0
2022A 1066 0
2021B 1066 0
2021A 1066 0
2020B 1066 13
2020A 1099 7
2019B 994 8
2019A 1013 15
2018B - 0
Παλαιότερα -