ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 53039 | Fide: 42119898 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1285 7
2023B 1179 19
2023Α 1279 19
2022B 1093 29
2022A 1376 21
2021B 1237 39
2021A 1121 0
2020B 1121 14
2020A 1163 15
2019B 1055 15
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -