ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 53045, Fide: 42126711

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -