ΜΥΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/1977, ΕΣΟ: 53046, Fide: 42114934

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1235 0
2020B 1235 1
2020A 1210 0
2019B 1210 7
2019A 1185 9
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι