ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/1975, ΕΣΟ: 53048 | Fide: 42118824 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -