ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1964, ΕΣΟ: 53049 | Fide: 42118832 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -