ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 53050, Fide: 42127572

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -