ΒΕΛΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 53052 | Fide: 42119480 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1090 0
2023B 1090 0
2023Α 1090 0
2022B 1090 0
2022A 1090 0
2021B 1090 0
2021A 1090 0
2020B 1090 7
2020A 1125 10
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -