ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 53053, Fide: 42129303

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -