ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 53054 | Fide: 42103339

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -