ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 53055, Fide: 42125588

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -